Urbanism – Anunț CIPN

4 septembrie 2018

Cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Bod”

Last modified: 14 martie 2019

Comments are closed.