Anunț achiziții

3 decembrie 2018

Anunț achiziții
anunț publicitar


Informații despre Autoritatea Contractantă: Comuna Bod (Primaria Comunei Bod) reprezentata legal prin dl. Sergiu ARSENE – Primar și ordonator principal de credite.
Tip anunț: Achiziție directă de servicii proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiție „Signalistică accese rutiere Comuna Bod, județul Brașov”

Last modified: 11 decembrie 2019

Comments are closed.