Stare civilă – declarație de căsătorie

2 mai 2019

Starea civila – anunț de căsătorie

Declarația de căsătorie
a d-lui DEAK SZILAMER și a d-rei MAJOR ILDIKO

anunț casatorie mai

Anunț de căsătorie

Last modified: 2 mai 2019

Comments are closed.