Stare civilă – anunț căsătorie

21 mai 2019

Starea civila – anunț de căsătorie

Declarație de căsătorie
a d-lui Ghindaru Ioniță
și a d-rei Vîlcec Cristina Maria

anunț casatorie mai

Anunț de căsătorie

Last modified: 21 mai 2019

Comments are closed.