INVESTIȚII – Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video

2 aprilie 2020

Anunț INVESTIȚII
anunț publicitar


Informații despre Autoritatea Contractantă: Comuna Bod (Primaria Comunei Bod) reprezentată legal prin dl. Sergiu ARSENE – Primar și ordonator principal de credite.
Tip investiție: „Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – județul Brașov – Etapa I”


STUDIU FEZABILITATE
NOTA CONCEPTUALĂTEMA DE PROIECTARE
Last modified: 15 mai 2020

Comments are closed.