Dotarea cu utilaje, etapa a II-a

4 mai 2020Informații despre Autoritatea Contractantă: Comuna Bod (Primaria Comunei Bod) reprezentata legal prin dl. Sergiu ARSENE – Primar și ordonator principal de credite.
Tip anunț: Achiziție directă “Dotare cu utilaje comuna Bod etapa II”.
Last modified: 27 mai 2020

Comments are closed.