Comisii

Comisia nr. 1 – pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecție copii

 • Gogu JARCĂU
 • Gheorghe DOBRE
 • Sorin – Nicolae BERCEANU
 • Corina GRIGORE
 • Viorel CIOLACU

 

Comisia nr. 2 – pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, tineret și sport, agricultură și dezvoltare rurală

 • Manuela – Adalgiza CHIHAIA
 • Gheorghe BODEAN
 • Ciprian ȘANDRU
 • Elisabeta – Gabriela NAGY
 • Victor MOLDOVAN

 

Comisia nr. 3 – pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, juridică și de disciplină

 • Nicolae IORGA
 • Nicolae KOSA
 • Szilamer DEAK

 

Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali

 • Nicolae IORGA
 • Nicolae KOSA
 • Szilamer DEAK

Comments are closed.