• 2019

 

Hotărârile luate de Consiliu Local Bod

ianuarie 2019, 11 hotărâri aprobate