→ februarie

 

Ședința ordinară de Consiliu Local


privind aprobarea organizării festivalurilor multianuale în Comuna Bod


privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui utilaj “Nacelă tractabilă OMMELIFT 1830EXB propulsive baterii și motor benzină” -obiectiv de investiții „Dotarea Compartimentului Gospodarire Comunala din cadrul Primariei Comunei Bod, cu un utilaj specific de lucru la inaltime – Nacela Tractabila”


privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.3370/01.10.2014 ,încheiat între Comuna Bod și dna. Aurora MĂLĂNCIOIU, reprezentant legal al C.M.I Dr. Aurora MĂLĂNCIOIU, pentru spațiul cu destinația cabinet medical , str. Tudor Vladimirescu nr.19 , Comuna Bod


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Ocolului Silvic „Codrii Cetăților” RA Codlea

 


privind acordarea unui mandat special ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul in B-dul Eroilor, nr.5, cod 500007, Brașov, jud. Brașov, în aplicarea prevederilor OUG nr. 74/17 iulie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările aduse de Legea nr.31/10 ianuarie 2019.

 


privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar/anual de carburanți

 


privind aprobarea utilizării autoturismului marca Dacia Duster, nr. de înmatriculare BV15ZZU, din cadrul Compartimentului Situații de Urgență și pentru tractarea nacelei

 


privind aprobarea listelor de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Bod

 


privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod, pe trimestrul IV, al anului 2018

 

 

februarie 2019, 9 hotărâri aprobate