→ ianuarie

 

Ședința ordinară de Consiliu Local


privind aprobarea funcționării rețelei școlare a Comunei Bod pentru anul școlar 2019-2020


privind aprobarea numărului de angajați ca asistenți pentru persoanele cu handicap grav, continuarea contractelor de muncă și aprobarea plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap în anul 2019


privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local
care vor fi executate de către beneficiarii dreptului de ajutor social, în anul 2019


privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa DALI) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere cladirea Consiliului Local – Comuna Bod, judetul Brașov”0

 


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa DALI) pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare, modernizare și extindere clădirea Consiliului Local – Comuna Bod, județul Brașov”

 


privind însușirea și aprobarea documentației pentru procedura de atribuire prin procedura simplificata de licitatie pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”

 


privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul “ Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov “

 


privind însușirea și aprobarea Raportului de Analiză – etapa II și a Strategiilor Sectoriale – Circulații, aferente documentației « Actualizare Plan Urbanistic General comuna Bod », întocmit de SC PPS IMOB URBAN SRL

 


privind însușirea și aprobarea studiului « Analiză privind realizarea unui sistem agrosilvic pe pășunea aparținând Comunei Bod – Județul Brașov » întocmit de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură “MARIN DRĂCEA” precum și a Protocolului de colaborare pentru realizarea unor sisteme agrosilvice cu caracter experimental (componentă a proiectului PN: 19 07 04 03 ”Înființarea de noi sisteme agrosilvice în România”) încheiat între Primăria Comunei Bod (județul Brașov) și INCDS ”Marin Drăcea”

 


privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anului 2018, în anul 2019

 


privind rectificarea HCL nr.151 din 29.11.2018” Aprobarea intabulării în Cartea Funciară a pășunii comunale, în suprafață de 3964627 mp, identificată prin T 1- Ps 5, Ps 8, Ps 10, Ps 16; T 9- Ps 148; T 10- Ps 155/2, Ps 157, Ps 158; T13- Ps 182; T 82- Ps 754”

 

ianuarie 2019, 11 hotărâri aprobate