♦ COMISII
Comisia nr. 1 – pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecție copii

 • Gogu JARCĂU
 • Gheorghe DOBRE
 • Mircea CIUCĂȘEL
 • Corina GRIGORE
 • Claudia FARCAȘ
 •  

   


  Comisia nr. 2 – pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, tineret și sport, agricultură și dezvoltare rurală

 • Manuela – Adalgiza CHIHAIA
 • Gheorghe BODEAN
 • Victor MOLDOVAN
 •  

   

   


  Comisia nr. 3 – pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, juridică și de disciplină

 • Levente TAMAȘ
 • Elisabeta – Gabriela NAGY
 • Szilamer DEAK
 •  

   

  Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali

 • Claudia FARKAȘ
 • Mircea CIUCĂȘEL
 • Szilamer DEAK
 •  

  actualizare august 2018