♦ COMISIIComisia nr. 1 – pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecție copii

 • BERCEANU Sorin Nicolae
 • BODEAN Gheorghe
 • HULPOI Nicoleta Crinela
 • IORGA Nicolae
 • JARCĂU Gogu
 •  

   

  Comisia nr. 2 – pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, tineret și sport, agricultură și dezvoltare rurală

 • CICHE Silvia Elena
 • CIUCĂȘEl Mircea
 • DOBRE Alexandru
 • FARCAȘ Claudia Alina
 • PLEȘEA Bogdan Florian
 •  

   


  Comisia nr. 3 – pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, juridică și de disciplină

 • JARCĂU Silviu Georgian
 • LAZĂR Attila
 • MOLDOVAN Victor
 • ȘANDRU Ciprian
 • ZAMFIR Vasile
 •  

  actualizare noiembrie 2020