• 2019

 

Dispozițiile primarului

DISPOZIȚIA nr. 174
încetare contract individual de muncă
DISPOZIȚIA nr. 173
delegarea atribuții Primar
DISPOZIȚIA nr. 171
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 170
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 169
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 168
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 167
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 166
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 165
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 164
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 163
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 162
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 161
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 160
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 159
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 158
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 157
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 156
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 155
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 154
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 153
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 152
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 151
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 150
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 149
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 148
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 147
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 146
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 145
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 144
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 143
delegare atribuții secretar
DISPOZIȚIA nr. 142
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 141
îndemnizație echivalentă salariu
DISPOZIȚIA nr. 140
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 139
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 138
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 137
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 136
îndemnizație echivalentă salariu
DISPOZIȚIA nr. 135
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 133
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 132
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 130
modificarea indemnizației
DISPOZIȚIA nr. 129
modificarea indemnizației
DISPOZIȚIA nr. 128
modificarea indemnizației
DISPOZIȚIA nr. 127
desemnare comisie concurs a comisiei de soluționare contestații
DISPOZIȚIA nr. 126
încetare contract de muncă
DISPOZIȚIA nr. 122
dispoziție modificare comisie concurs
DISPOZIȚIA nr. 121
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 119
rectificare buget loca
DISPOZIȚIA nr. 117
delimitare secții votare
DISPOZIȚIA nr. 110
desemnare gestionar
DISPOZIȚIA nr. 109
modificare comisie monitorizare
DISPOZIȚIA nr. 108
rectificare dispoziție
DISPOZIȚIA nr. 107
modificare raportul de serviciu
DISPOZIȚIA nr. 106
reîncadrare inspector
DISPOZIȚIA nr. 105
reîncadrare inspector
DISPOZIȚIA nr. 102
delegare atribuții arhitect șef
DISPOZIȚIA nr. 101
aprobarea locurilor de afișaj electoral și amplasare a panourilor
DISPOZIȚIA nr. 91
numire personal responsabil cu atribuții în domeniul arhivistic
DISPOZIȚIA nr. 90
aprobare cadru operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu
DISPOZIȚIA nr. 89
constituire comisie analiză documente
DISPOZIȚIA nr. 86
reconstituire componență Comitet Local pentru Situații de Urgență
DISPOZIȚIA nr. 75
angajare perioadă determinată
DISPOZIȚIA nr. 74
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 73
încetare drept alocație
DISPOZIȚIA nr. 72
încetare drept alocație
DISPOZIȚIA nr. 71
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr. 70
împuternicire
DISPOZIȚIA nr. 69
ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 68
ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 67
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 66
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 65
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 64
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 63
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 62
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 61
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 60
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 58
comisie documente licitație
DISPOZIȚIA nr. 57
acordare ajutor incălzire
DISPOZIȚIA nr. 56
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr. 55
încetare îndemnizație lunară
DISPOZIȚIA nr. 54
comisie atribuire contract
DISPOZIȚIA nr. 53
încetare îndemnizație lunară
DISPOZIȚIA nr. 52
distribuire stimulent educațional
DISPOZIȚIA nr. 51
rectificare mențiune căsătorie
DISPOZIȚIA nr. 50
delegare atribuții
DISPOZIȚIA nr. 49
îndemnizație hrană
DISPOZIȚIA nr. 48
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 47
angajare perioadă determinată
DISPOZIȚIA nr. 46
angajare perioadă determinată
DISPOZIȚIA nr. 45
instituire tutelă
DISPOZIȚIA nr. 44
convocare Consiliu Local
DISPOZIȚIA nr. 43
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 42
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 41
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 40
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 39
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 38
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 37
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 36
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 35
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 34
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 33
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 32
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 31
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 30
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 29
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 28
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 27
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 26
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 25
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 24
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 23
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 22
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 21
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 20
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 19
drept acces aplicație
DISPOZIȚIA nr. 18
constituire comisie apărare
DISPOZIȚIA nr. 17
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 16
modificare comisie concurs
DISPOZIȚIA nr. 15
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 14
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 13
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 12
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 11
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 10
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr. 9
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr. 8
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr.7
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr. 6
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr. 5
modificare îndemnizație”
DISPOZIȚIA nr. 4
modificare îndemnizație”
DISPOZIȚIA nr. 3
stimulent educațional”
DISPOZIȚIA nr. 2
constituire comisie evaluare
DISPOZIȚIA nr. 1
încetare raport de muncă

dispoziții emise în cursul anului 2019