• 2019

 

DECEMBRIE, 20 dispoziții de primar 

DISPOZIȚIA nr. 313
desemnare gestionar bunuri aflate în patrimoniul comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 311
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 310
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 309
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 308
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 307
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 306
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 305
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 304
modificare raport de serviciu
DISPOZIȚIA nr. 303
aprobare distribuire stimulent educațional
DISPOZIȚIA nr. 302
acordare îndemnizație echivalentă cu salariul net
DISPOZIȚIA nr. 301
delegare atribuții
DISPOZIȚIA nr. 300
acordare îndemnizație echivalentă cu salariul net
DISPOZIȚIA nr. 299
convocare Consiliul Local al Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 298
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 297
desemnare comisie pentru donare de bunuri
DISPOZIȚIA nr. 296
desemnare comisie evaluare ofertel și desemnare ofertă câștigătoare pentru cumpărare teren
DISPOZIȚIA nr. 295
desemnare comisie concurs și comisie soluționare contestații pentru concurs pentru ocuparea unei funcții publice
DISPOZIȚIA nr. 294
constituire comisie de evaluare pentru atribuire contract de achiziţie publică de energie electrică și gaze naturale
DISPOZIȚIA nr. 293
încetare drept la stimulent educaţional, sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 292
aprobare rectificare buget local
DISPOZIȚIA nr. 291
aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale

NOIEMBRIE, 25 dispoziții de primar 

DISPOZIȚIA nr. 290
modificare raport de serviciu
DISPOZIȚIA nr. 289
desemnare comisie de inventariere a patrimoniului Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 288
revocare Dispoziție nr.249/09.10.2019
DISPOZIȚIA nr. 287
aprobare ajutor pentru încălzire
DISPOZIȚIA nr. 286
încetare contract individual de muncă
DISPOZIȚIA nr. 285
aprobare rectificare buget local
DISPOZIȚIA nr. 284
convocare Consiliu Local
DISPOZIȚIA nr. 283
constituire comisie de evaluare în vederea atribuirii de contract
DISPOZIȚIA nr. 282
numire Director Executiv interimar pentru Clubul Sportiv Brenndorf
DISPOZIȚIA nr. 281
desemnare comisie de concurs și comisie de soluționare contestații și secretariat pentru concursul din data de 10.01.2020
DISPOZIȚIA nr. 280
desemnare persoane prentru identificare funcții sensibile
DISPOZIȚIA nr. 279
aprobare ajutor pentru încălzire
DISPOZIȚIA nr. 278
aprobare ajutor pentru încălzire
DISPOZIȚIA nr. 277
aprobare ajutor pentru încălzire
DISPOZIȚIA nr. 276
aprobare ajutor pentru încălzire
DISPOZIȚIA nr. 275
constituire Grup de lucru pentru implementare POAD
DISPOZIȚIA nr. 274
încetare indemnizație lunară echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 273
acordare îndemnizație echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 272
aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 271
desemnare comisie de concurs și comisie de soluționare contestații și secretariat pentru concurs organizat în data de 29.11.2019
DISPOZIȚIA nr. 270
modificare comisiei de selecționare documente arhivate

OCTOMBRIE, 8 dispoziții de primar 

DISPOZIȚIA nr. 269
aprobare componență Comisie de recepție calitativă și cantitativă a Documentației aferente PT, PAC, POE, PTE – CIPN
DISPOZIȚIA nr. 268
solicitare rectificare nume
DISPOZIȚIA nr. 267
acordare îndemnizație echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 266
desemnare persoană responsabilă cu exercitarea controlului financiar preventiv
DISPOZIȚIA nr. 265
încetare raport de serviciu
DISPOZIȚIA nr. 264
modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 263
prelungire acordare indemnizație lunară echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 262
acordare indemnizație lunară echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 261
modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 260
modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 259
modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 258
modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 257
acordare drept la stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 256
acordare drept la stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 255
convocare Consiliu Local
DISPOZIȚIA nr. 253
acordare indemnizație lunară echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 252
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 251
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 250
modificare comisie concurs și comisie soluționare contestații – Dispoziția nr. 235/19.09.2019
DISPOZIȚIA nr. 249
aprobare Studiu de Oportunitate privind vânzare teren proprietate privată a comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 248
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 247
acordare drept la stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 246
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 245
stabilire măsuri de păstrare și utilizare ștampile cu Stema României și a altor tipuri de ștampile din Primaria comunei Bod, precum și categorii de acte pe care se aplică

SEPTEMBRIE, 26 dispoziții de primar 

DISPOZIȚIA nr. 244
schimbare denumire funcție publică de conducere
DISPOZIȚIA nr. 243
schimbare denumire funcție publică de execuție
DISPOZIȚIA nr. 242
reîncadrare pe post
DISPOZIȚIA nr. 241
desemnare persoană responsabilă cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor aflate în proprietatea ea comunei
DISPOZIȚIA nr. 240
acordare indemnizație echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 239
desemnare Comisie recepție pentru recepționare echipamente și servicii conexe ce urmează a se livra către UAT Bod în cadrul achiziției 04/ICB/2019
DISPOZIȚIA nr. 238
convocare Consiliu Local
DISPOZIȚIA nr. 236
constituire comisie de negociere valoare redevență pentru cabinet medical
DISPOZIȚIA nr. 235
desemnarea comisie de concurs și comisie de soluționare contestații și secretariat pentru concurs organizat în data de 15.10.2019
DISPOZIȚIA nr. 234
aprobare locuri de afișaj electoral și amplasare panouri pe raza administrativ-teritorială a comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 233
convocare Consiliu Local în ședința de îndată din 18.09.2019
DISPOZIȚIA nr. 232
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 231
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 230
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 229
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 228
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 227
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 226
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 225
stabilire ajutor pentru încălzire locuință
DISPOZIȚIA nr. 224
constituirea comisiei de cercetare administrativă în urma verificărilor efectuate în timpul misiunii de audit intern
DISPOZIȚIA nr. 223
constituire comisie cercetare administrativă în urma verificărilor efectuate în timpul misiunii de audit intern
DISPOZIȚIA nr. 222
desemnare persoană responsabilă cu urmărirea comportării construcțiilor
DISPOZIȚIA nr. 221
împuternicire viceprimar pentru încheiere contracte de vânzare-cumpărare imobile
DISPOZIȚIA nr. 220
împuternicire viceprimar pentru încheiere contracte de vânzare-cumpărare imobile
DISPOZIȚIA nr. 219
comisie constatare a calamității la cultura de lucernă

AUGUST, 12 dispoziții de primar 

DISPOZIȚIA nr. 218
acordare îndemnizație echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 217
încetare contract de muncă
DISPOZIȚIA nr. 216
încetare drept de alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 215
încetare din plată ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 214
comisie de concurs pentru post șofer
DISPOZIȚIA nr. 213
delegare atribuții Primar către Viceprimar
DISPOZIȚIA nr. 212
convocare Consiliu Local Comuna Bod
DISPOZIȚIA nr. 211
încetare contract de muncă
DISPOZIȚIA nr. 210
modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 207
constituire comisie recepție la terminare lucrări
DISPOZIȚIA nr. 206
aprobare listă cu specimene de semnături și altele
DISPOZIȚIA nr. 205
comisie de concurs pentru post șofer

IULIE, 18 dispoziții de primar 

DISPOZIȚIA nr. 204
acordare îndemnizație echivalentă salariu net
DISPOZIȚIA nr. 203
cuprindere cu sarcini în „Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare”
DISPOZIȚIA nr. 202
cuprindere cu sarcini în „Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare”
DISPOZIȚIA nr. 201
cuprindere cu sarcini în „Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare”
DISPOZIȚIA nr. 200
cuprindere cu sarcini în „Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare”
DISPOZIȚIA nr. 199
cuprindere cu sarcini în „Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare”
DISPOZIȚIA nr. 198
aprobare constituire comisie recepție finală
DISPOZIȚIA nr. 197
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 196
încetare indemnizație lunară echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 195
acordare ajutor înmormântare
DISPOZIȚIA nr. 194
convocare Consiliu Local Comuna Bod
DISPOZIȚIA nr. 193
prelungire acordare îndemnizație echivalentă salariu netal asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 192
comisie de concurs pentru post muncitor necalificat
DISPOZIȚIA nr. 190
aprobare plan servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 189
aprobare plan servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 188
încetare îndemnizaţie lunară echivalentă cu salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 187
încetare contract de muncă

IUNIE, 16 dispoziții de primar 

DISPOZIȚIA nr. 186
delegare atribuții
DISPOZIȚIA nr. 185
acordare îndemnizaţie lunară echivalentă cu salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 184
acordare îndemnizaţie lunară echivalentă cu salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 182
delegare atribuții
DISPOZIȚIA nr. 181
schimbare gradație corespunzătoare tranșă vechime în muncă și modificare salariu bază
DISPOZIȚIA nr. 180
schimbare gradație corespunzătoare tranșă vechime în muncă și modificare salariu bază
DISPOZIȚIA nr. 179
delegare atribuții
DISPOZIȚIA nr. 178
modificare comisie concurs și comisie soluționare contestații
DISPOZIȚIA nr. 177
convocare Consiliu Local Comuna Bod
DISPOZIȚIA nr. 176
aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 175
încetare de drept – Contract individual de muncă
DISPOZIȚIA nr. 174
încetare contract individual de muncă
DISPOZIȚIA nr. 173
delegare atribuții Primar
DISPOZIȚIA nr. 172
aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 171
modificare salariu de bază


 

MAI, 65 dispoziții de primar 

DISPOZIȚIA nr. 170
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 169
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 168
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 167
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 166
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 165
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 164
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 163
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 162
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 161
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 160
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 159
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 158
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 157
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 156
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 155
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 154
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 153
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 152
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 151
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 150
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 149
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 148
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 147
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 146
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 145
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 144
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 143
delegare atribuții secretar
DISPOZIȚIA nr. 142
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 141
îndemnizație echivalentă salariu
DISPOZIȚIA nr. 140
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 139
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 138
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 137
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 136
îndemnizație echivalentă salariu
DISPOZIȚIA nr. 135
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 134
modificare salariu de bază
DISPOZIȚIA nr. 133
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 132
modificarea salariului de bază
DISPOZIȚIA nr. 131
modificare indemnizație
DISPOZIȚIA nr. 130
modificarea indemnizației
DISPOZIȚIA nr. 129
modificarea indemnizației
DISPOZIȚIA nr. 128
modificarea indemnizației
DISPOZIȚIA nr. 127
desemnare comisie concurs a comisiei de soluționare contestații
DISPOZIȚIA nr. 126
încetare contract de muncă
DISPOZIȚIA nr. 125
aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 123
acordare îndemnizație echivalentă salariu net de asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 122
dispoziție modificare comisie concurs
DISPOZIȚIA nr. 121
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 120
stabilire drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 119
rectificare buget local
DISPOZIȚIA nr. 117
delimitare secții votare
DISPOZIȚIA nr. 115
prelungire Contract individual de muncă
DISPOZIȚIA nr. 114
convocare Consiliul Local al Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 112
acordare îndemnizație lunară echivalentă salariu net de asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 111
încetare plată indemnizaţiei lunară echivalentă salariu net de asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 110
desemnare gestionar
DISPOZIȚIA nr. 109
modificare comisie monitorizare
DISPOZIȚIA nr. 108
rectificare dispoziție
DISPOZIȚIA nr. 107
modificare raportul de serviciu
DISPOZIȚIA nr. 106
reîncadrare inspector

 

APRILIE, 9 dispoziții de primar 

DISPOZIȚIA nr. 105
reîncadrare inspector
DISPOZIȚIA nr. 104
desemnare comisie de concurs și comisie de soluționare contestații și secretariat pentru concurs organizat în data de 23.05.2019
DISPOZIȚIA nr. 103
aprobare PLAN DE MĂSURI – colectare selectivă deșeuri
DISPOZIȚIA nr. 102
delegare atribuții arhitect șef
DISPOZIȚIA nr. 101
aprobarea locurilor de afișaj electoral și amplasare a panourilor
DISPOZIȚIA nr. 100
aprobare plan servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 99
aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 98
convocare Consiliul Local al Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 96
încetare contract de muncă

 

MARTIE, 19 dispoziții de primar

 

DISPOZIȚIA nr. 95
actualizarea delimitării secției de votare
DISPOZIȚIA nr. 93
privind acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0, domnului BOER Ioan în calitate de persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 92
constituire comisie de evaluare pentru atribuire contract
DISPOZIȚIA nr. 91
numire personal responsabil cu atribuții în domeniul arhivistic
DISPOZIȚIA nr. 90
aprobare cadru operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu
DISPOZIȚIA nr. 89
constituire comisie analiză documente
DISPOZIȚIA nr. 87
constituire comisie pentru probleme de apărare
DISPOZIȚIA nr. 86
reconstituire componență Comitet Local pentru Situații de Urgență
DISPOZIȚIA nr. 85
privind aprobarea dreptului la ajutorul social
DISPOZIȚIA nr. 84
numire comisie de recepție lucrare
DISPOZIȚIA nr. 83
convocare Consiliului Local al Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 82
împuternicire Viceprimar
DISPOZIȚIA nr. 81
privind modificarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei a titularului BORZOȘ Ciprian
DISPOZIȚIA nr. 80
modificare drept de alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 79
privind aprobarea planului de servicii pentru minora RĂDĂU Sabina- Alexandra
DISPOZIȚIA nr. 78
aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 77
convocarea Consiliului Local al Comunei Bod

 

FEBRUARIE, 19 dispoziții de primar 

DISPOZIȚIA nr. 76
îndemnizație echivalentă salariu
DISPOZIȚIA nr. 75
angajare perioadă determinată
DISPOZIȚIA nr. 74
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 73
încetare drept alocație
DISPOZIȚIA nr. 72
încetare drept alocație
DISPOZIȚIA nr. 71
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr. 70
împuternicire
DISPOZIȚIA nr. 69
ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 68
ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 67
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 61
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 60
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 59
convocare Consiliului Local al Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 58
comisie documente licitație
DISPOZIȚIA nr. 57
acordare ajutor incălzire
DISPOZIȚIA nr. 56
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr. 55
încetare îndemnizație lunară
DISPOZIȚIA nr. 54
comisie atribuire contract
DISPOZIȚIA nr. 53
încetare îndemnizație lunară

 

IANUARIE, 52 dispoziții de primar

 

DISPOZIȚIA nr. 52
distribuire stimulent educațional
DISPOZIȚIA nr. 51
rectificare mențiune căsătorie
DISPOZIȚIA nr. 50
delegare atribuții
DISPOZIȚIA nr. 49
îndemnizație hrană
DISPOZIȚIA nr. 48
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 47
angajare perioadă determinată
DISPOZIȚIA nr. 46
angajare perioadă determinată
DISPOZIȚIA nr. 45
instituire tutelă
DISPOZIȚIA nr. 44
convocare Consiliu Local
DISPOZIȚIA nr. 43
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 42
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 41
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 40
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 39
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 38
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 37
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 36
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 35
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 34
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 33
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 32
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 31
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 30
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 29
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 28
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 27
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 26
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 25
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 24
modif. salariu bază brut
DISPOZIȚIA nr. 23
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 22
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 21
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 20
munca ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 19
drept acces aplicație
DISPOZIȚIA nr. 18
constituire comisie apărare
DISPOZIȚIA nr. 17
încetare raport de muncă
DISPOZIȚIA nr. 16
modificare comisie concurs
DISPOZIȚIA nr. 15
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 14
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 13
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 12
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 11
servicii pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 10
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr. 9
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr. 8
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr.7
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr. 6
modificare îndemnizație
DISPOZIȚIA nr. 5
modificare îndemnizație”
DISPOZIȚIA nr. 4
modificare îndemnizație”
DISPOZIȚIA nr. 3
stimulent educațional”
DISPOZIȚIA nr. 2
constituire comisie evaluare
DISPOZIȚIA nr. 1
încetare raport de muncă

dispoziții emise în cursul anului 2019