• 2020

 


APRILIE, 8 dispoziții de primar
DISPOZIȚIA nr. 98
– desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru
concursul organizat în data de 12.05.2020
DISPOZIȚIA nr. 97
– acordarea indemnizației de hrană pentru asistenții personali angajați cu contract individual de muncă
DISPOZIȚIA nr. 96
– numire curator pentru persoană cu handicap


DISPOZIȚIA nr. 95
– constituirea comisiei pentru probleme de apărare
DISPOZIȚIA nr. 94
– reconstituirea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență
DISPOZIȚIA nr. 93
– acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0
DISPOZIȚIA nr. 92
– aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 91
– aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor create de Consiliul Local și Primăria comunei Bod

MARTIE, 15 dispoziții de primar
DISPOZIȚIA nr. 90
– angajare Administrator platformă comunală
DISPOZIȚIA nr. 89
– angajare Inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Situații de Urgență,
DISPOZIȚIA nr. 88
– aprobarea desfășurării raporturilor de serviciu în regim de telemuncă al salariaților din cadrul Primăriei
DISPOZIȚIA nr. 87
– convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 30.03.2020
DISPOZIȚIA nr. 86
– modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 85
– aprobarea dreptului la ajutorul social
DISPOZIȚIA nr. 84
– desemnarea comisiei de inventariere și actualizare a domeniului public și privat al comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 83
– aprobare desfășurare raport de serviciu în regim de telemuncă
DISPOZIȚIA nr. 82
– aprobare desfășurare raport de serviciu în regim de telemuncă
DISPOZIȚIA nr. 81
– încetarea din plată ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 80
– aprobare desfășurare raport de serviciu în regim de telemuncă
DISPOZIȚIA nr. 79
– modificarea componenței comisiei de recepție bunuri, numită prin Dispoziția nr. 203/20.06.2018
DISPOZIȚIA nr. 78
– convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 12.03.2020
DISPOZIȚIA nr. 77
– modificarea componenței comisiei de evaluare în vederea realizării de achiziții directe, numită prin Dispoziția nr. 247/30.07.2018
DISPOZIȚIA nr. 76
– aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate aferente lunii Februarie 2020

FEBRUARIE, 18 dispoziții de primar
DISPOZIȚIA nr. 75
– numire curator pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 74
– angajare asistent îngrijire persoană cu handicap
DISPOZIȚIA nr. 73
– angajare asistent îngrijire persoană cu handicap


DISPOZIȚIA nr. 72
– acordare îndemnizație echivalentă salariu net de asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 71
– desemnare comisie de concurs,comisie de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul organizat în 24.03.2020
DISPOZIȚIA nr. 70
– convocare Consiliul Local, 27.02
DISPOZIȚIA nr. 69
– stabilire drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 68
– încetarea contract de muncă asistent personal – îngrijire persoană cu handicap gravă
DISPOZIȚIA nr. 67
– modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 66
– încetare plată indemnizaţie lunară echivalentă salariu net – asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 65
– angajare inspector Compartiment Achiziții
DISPOZIȚIA nr. 64
– modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 63
– aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 62
– modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 61
– delegarea atribuțiilor Primarului comunei Bod către viceprimarul comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 60
– delegarea atribuțiilor Primarului comunei Bod către viceprimarul comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 59
– încetare plată indemnizaţie lunară echivalentă salariu net – asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 58
– modificare comisie de concurs de angajare

IANUARIE, 57 dispoziții de primar

 

DISPOZIȚIA nr. 57
– delegare atribuții întocmire documentațiii PUZ către arhitect-șef
DISPOZIȚIA nr. 56
– desemnare comisie de casare a Patrimoniului
DISPOZIȚIA nr. 55
– angajare administrator public
DISPOZIȚIA nr. 54
– numire curator pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 53
– aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 51
– privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei
DISPOZIȚIA nr. 50
– privind modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 49
– aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 48
privind convocare Consiliu Local al Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 47
– aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 46
privind respingere drept de acordare a alocației pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 45
angajare asistent personal îngrijire persoană cu handicap
DISPOZIȚIA nr. 44
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 43
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 42
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 41
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 40
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 39
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 38
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 37
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 36
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 35
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 34
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 33
-privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 32
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 31
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 30
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 29
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 28
– acordare îndemnizație echivalentă salariu net de asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 27
– aprobare ajutor încălzire locuință cu gaze naturale
DISPOZIȚIA nr. 26
privind modificare drept la alocație susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 25
privind aprobare ore de muncă în interes local
DISPOZIȚIA nr. 24
privind convocare Consiliu Local Comuna Bod / 08.10.2020
DISPOZIȚIA nr. 23
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 22
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 21
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 20
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 19
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 18
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 17
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 16
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav –
DISPOZIȚIA nr. 15
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 14
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 13
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 12
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 11
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 10
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 9
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 8
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 7
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal –
DISPOZIȚIA nr. 6
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 5
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 4
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 3
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 2
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 1
încetare plată indemnizaţiei lunară echivalentă salariu net de asistent personal