• 2020

 IUNIE, 24 dispoziții de primar


DISPOZIȚIA nr. 150
– constituire în numerar a garanțiilor de către gestionarii angajați în cadrul Primăriei comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 149
– acordare indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal, gradația 0
DISPOZIȚIA nr. 148
– constituire Comisie comuna Bod pentru Recensământul General Agricol din România ȋn anul 2020
DISPOZIȚIA nr. 147
– prelungire contract individual de muncă asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav

DISPOZIȚIA nr. 146
– formare comisie de verificare a contractului de concesiune nr.2253/30.06.2004
DISPOZIȚIA nr. 145
– acordare indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal, gradația 0
DISPOZIȚIA nr. 144
– instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență
DISPOZIȚIA nr. 143
– instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență
DISPOZIȚIA nr. 142
– instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență
DISPOZIȚIA nr. 141
– instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență
DISPOZIȚIA nr. 140
– instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență
DISPOZIȚIA nr. 139
– instruire periodică în domeniul apărarii împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență
DISPOZIȚIA nr. 138
– instruire periodică în domeniul apărarii împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență
DISPOZIȚIA nr. 137
– schimbare gradație corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificare salariu de bază – asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 136
– încetare contract individual de muncă asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 135
– convocare Consiliu Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 18.06.2020, ora 18.00, la Căminul Cultural al Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 134
– încetare contract individual de muncă asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 133
– schimbare gradație corespunzătoare tranșei de vechime în muncă și modificare salariu de bază – asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 132
– constituire comisie comunale BOD, pentru Recensământul populației și locuințelor din România înanul 2021
DISPOZIȚIA nr. 131
– desemnare comisie de inventariere a patrimoniului Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 130
– aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate aferente lunii Mai 2020
DISPOZIȚIA nr. 129
convocare Consiliu Local al Comunei Bod, în ședința de îndată din data de 09.06.2020, ora 18.00,la Căminul Cultural al Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 127
– constituire comisie de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție de produse în vederea suplimentării contractului aferent obiectivului de investiție „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov”, prin procedura de negociere fără publicare prealabilăMAI, 22 dispoziții de primar
DISPOZIȚIA nr. 126
– angajare asistent personal îngrijire persoană cu handicap
DISPOZIȚIA nr. 125
– desemnare comisie de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul organizat în data de 29.06.2020DISPOZIȚIA nr. 124
– modificare contract de muncă prin mutare definitivă pe post vacant de Inspector de specialitate, debutant, gradația 3, Compartimentul Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 123
– reîncadrarea în funcția publică de execuție, Referent, clasa III, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5, Compartimentul Executare Fiscală-Serviciul Economic, al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 122
reîncadrare în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 4, Compartimentul Casierie-Serviciul Economic, al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 121
– reîncadrare în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 4, Compartimentul Investiții-Serviciul Economic, al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 120
– reîncadrarea în funcția publică de execuție, Consilier Achiziții Publice, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 4, Compartimentul Achiziții-Serviciul Economic, al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 119
– reîncadrare în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5, Compartimentul Taxe și Impozite-Serviciul Economic, al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 118
– reîncadrare în funcție publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația de vechime în muncă 5, Compartimentul Resurse Umane-Serviciul Economic, al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 117
reîncadrare în funcția publică de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația de vechime în muncă 5, Compartimentul Contabilitate-Serviciul Economic, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 116
– reîncadrare în funcție publică de conducere, Șef Serviciu, în cadrul Serviciului Economic al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 115
încetare drept la alocație pentru susținerea familiei
DISPOZIȚIA nr. 114
angajare asistent personal îngrijire persoană cu handicap
DISPOZIȚIA nr. 113
suspendare concurs de recrutare organizat în vederea ocupării unui post vacant de personal contractual, de execuție, Operator tractor, CIPN din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 112
aprobare desfășurare raport de serviciu în regim de telemuncă, Compartimentul Investiții-Biroul Economic
DISPOZIȚIA nr. 111
privind actualizare delimitare secție de votare din Comuna Bod în vederea bunei desfășurări a scrutinelor electorale
DISPOZIȚIA nr. 110
convocare Consiliu Local Comuna Bod, în ședința ordinară în data de 21.05.2020, ora 18.00,la Căminul Cultural al Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 109
– angajarea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe postul de Îngrijitor spații verzi, Compartimentul Gospodărire Comunală, gradația 3, în cadrul Primăriei comunei Bod, începând cu data de 18.05.2020
DISPOZIȚIA nr. 108
– transfer la cerere pe post de Operator încărcător frontal, CIPN, începând cu data de 18.05.2020
DISPOZIȚIA nr. 107
– acordare indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal, gradația 0
DISPOZIȚIA nr. 106
– „Reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului”
DISPOZIȚIA nr. 105
– desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul
organizat în data de 11.06.2020 p


APRILIE, 8 dispoziții de primar
DISPOZIȚIA nr. 104
– aprobare Regulament privind transfer personal contractual în/din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 103
– angajarea asistent personal îngrijire persoană cu handicap
DISPOZIȚIA nr. 102
– încetarea plată indemnizație lunară echivalentă cu salariul net al asistentului personal, gradația 0
DISPOZIȚIA nr. 101
– convocare Consiliului Local al Comunei Bod, în ședința ordinară în data de 30.04.2020, ora 18.00,la Căminul Cultural al Comunei Bod

DISPOZIȚIA nr. 100
– aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate aferente lunii Aprilie 2020
DISPOZIȚIA nr. 99
– aprobare constituire echipă de intervenție în caz de incendiu
DISPOZIȚIA nr. 98
– desemnarea comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru
concursul organizat în data de 12.05.2020
DISPOZIȚIA nr. 97
– acordarea indemnizației de hrană pentru asistenții personali angajați cu contract individual de muncă
DISPOZIȚIA nr. 96
– numire curator pentru persoană cu handicap
DISPOZIȚIA nr. 95
– constituirea comisiei pentru probleme de apărare
DISPOZIȚIA nr. 94
– reconstituirea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență
DISPOZIȚIA nr. 93
– acordarea indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal, gradația 0
DISPOZIȚIA nr. 92
– aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 91
– aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor create de Consiliul Local și Primăria comunei Bod

MARTIE, 15 dispoziții de primar
DISPOZIȚIA nr. 90
– angajare Administrator platformă comunală
DISPOZIȚIA nr. 89
– angajare Inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Situații de Urgență,
DISPOZIȚIA nr. 88
– aprobarea desfășurării raporturilor de serviciu în regim de telemuncă al salariaților din cadrul Primăriei
DISPOZIȚIA nr. 87
– convocarea Consiliului Local în ședința extraordinară din data de 30.03.2020
DISPOZIȚIA nr. 86
– modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 85
– aprobarea dreptului la ajutorul social
DISPOZIȚIA nr. 84
– desemnarea comisiei de inventariere și actualizare a domeniului public și privat al comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 83
– aprobare desfășurare raport de serviciu în regim de telemuncă
DISPOZIȚIA nr. 82
– aprobare desfășurare raport de serviciu în regim de telemuncă
DISPOZIȚIA nr. 81
– încetarea din plată ajutor social
DISPOZIȚIA nr. 80
– aprobare desfășurare raport de serviciu în regim de telemuncă
DISPOZIȚIA nr. 79
– modificarea componenței comisiei de recepție bunuri, numită prin Dispoziția nr. 203/20.06.2018
DISPOZIȚIA nr. 78
– convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din data de 12.03.2020
DISPOZIȚIA nr. 77
– modificarea componenței comisiei de evaluare în vederea realizării de achiziții directe, numită prin Dispoziția nr. 247/30.07.2018
DISPOZIȚIA nr. 76
– aprobarea distribuirii stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate aferente lunii Februarie 2020

FEBRUARIE, 18 dispoziții de primar
DISPOZIȚIA nr. 75
– numire curator pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 74
– angajare asistent îngrijire persoană cu handicap
DISPOZIȚIA nr. 73
– angajare asistent îngrijire persoană cu handicap


DISPOZIȚIA nr. 72
– acordare îndemnizație echivalentă salariu net de asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 71
– desemnare comisie de concurs,comisie de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru concursul organizat în 24.03.2020
DISPOZIȚIA nr. 70
– convocare Consiliul Local, 27.02
DISPOZIȚIA nr. 69
– stabilire drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 68
– încetarea contract de muncă asistent personal – îngrijire persoană cu handicap gravă
DISPOZIȚIA nr. 67
– modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 66
– încetare plată indemnizaţie lunară echivalentă salariu net – asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 65
– angajare inspector Compartiment Achiziții
DISPOZIȚIA nr. 64
– modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 63
– aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 62
– modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 61
– delegarea atribuțiilor Primarului comunei Bod către viceprimarul comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 60
– delegarea atribuțiilor Primarului comunei Bod către viceprimarul comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 59
– încetare plată indemnizaţie lunară echivalentă salariu net – asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 58
– modificare comisie de concurs de angajare

IANUARIE, 57 dispoziții de primar

 

DISPOZIȚIA nr. 57
– delegare atribuții întocmire documentațiii PUZ către arhitect-șef
DISPOZIȚIA nr. 56
– desemnare comisie de casare a Patrimoniului
DISPOZIȚIA nr. 55
– angajare administrator public
DISPOZIȚIA nr. 54
– numire curator pentru minor
DISPOZIȚIA nr. 53
– aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 51
– privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei
DISPOZIȚIA nr. 50
– privind modificare drept la alocație pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 49
– aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 48
privind convocare Consiliu Local al Comunei Bod
DISPOZIȚIA nr. 47
– aprobare distribuire stimulent educațional sub formă de tichete sociale
DISPOZIȚIA nr. 46
privind respingere drept de acordare a alocației pentru susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 45
angajare asistent personal îngrijire persoană cu handicap
DISPOZIȚIA nr. 44
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 43
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 42
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 41
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 40
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 39
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 38
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 37
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 36
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 35
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 34
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 33
-privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 32
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 31
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 30
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 29
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav
DISPOZIȚIA nr. 28
– acordare îndemnizație echivalentă salariu net de asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 27
– aprobare ajutor încălzire locuință cu gaze naturale
DISPOZIȚIA nr. 26
privind modificare drept la alocație susținere familie
DISPOZIȚIA nr. 25
privind aprobare ore de muncă în interes local
DISPOZIȚIA nr. 24
privind convocare Consiliu Local Comuna Bod / 08.10.2020
DISPOZIȚIA nr. 23
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 22
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 21
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 20
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 19
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 18
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 17
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 16
– privind modificare salariu de bază brut, asistent personal îngrijire persoană cu handicap grav –
DISPOZIȚIA nr. 15
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 14
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 13
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 12
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 11
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 10
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 9
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 8
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 7
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal –
DISPOZIȚIA nr. 6
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 5
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 4
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 3
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 2
– privind majorare indemnizație echivalentă salariu net asistent personal
DISPOZIȚIA nr. 1
încetare plată indemnizaţiei lunară echivalentă salariu net de asistent personal