Hcl 2020, 216-101

Hotărâri: 101 - 216

HCL 216

privind rectificarea bugetului local
al comunei Bod pe anul 2020


HCL 215

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile …

HCL 214

privind însușirea și aprobarea rapoartelor de evaluare privind evaluarea/reevaluare domeniul public al comunei Bod.

HCL 213

privind modificarea HCL nr. 218/2019 privind constituirea echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

HCL 212

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod pe trimestrul III, al anului 2020.

HCL 211

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Bod a imobilelor înscrise în Cartea Funciară nr.106629 Bod-drum, aprobarea …

HCL 210

privind aprobarea schimbului de imobile – teren dintre comuna Bod CF nr.106451Bod și Bălos Cristian și Bălos Mariana…

HCL 209

privind însușirea și aprobarea unui raport de evaluare pentru terenul intravilan situat în sat Colonia Bod, CF nr.104250 proprietar Bălos Cristian și …

HCL 208

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN – ÎNTOCMIRE PUZ ZONA DE LOCUINȚE, inițiator SC Dacia Plant SRL.

HCL 207

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ȘI ZONĂ DE LOCUINȚE, DJ103, COM. BOD, …

HCL 206

privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului …

HCL 205

privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Statului de salarii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod.

HCL 204

privind radierea din evidența tehnico-operativă a sumelor datorate de Inginer AS SRL – persoană juridică radiată de la Registrul Comerțului.

HCL 203

privind însușirea și aprobarea unor documentații cadastrale cu propunerea dezlipirii imobilelor înscrise în
CF102112 Bod și CF106851 Bod…

HCL 202

privind acceptarea unei oferte de donație a cotei de 1.710/109.059 din terenul cu destinație drum înscris în CF nr.104866 Bod cad.104866 în suprafață de 10.362…

HCL 201

privind acceptarea unei oferte de donație a cotei de 2/58 din terenul cu destinație drum înscris în CF nr.100499 Bod cad.100499 în suprafață de 2.409…

HCL 200

privind acceptarea unor declarații de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor cote de drum aferente terenului înscris în CF nr.100195 Bod cad.100195…

HCL 199

privind desemnarea reprezentantului comunei Bod în Consiliului de coordonare al asociației Unităților Administrativ Teritoriale, Mu