→ ajutor social

Acte necesare întocmirii dosarului pentru
acordarea ajutorului social

 • Cerere tip – Declaratie pe propria răspundere completata de titular; *
 • Cerere simplificată; * (numai în cazul în care apar venituri noi față de cele declarate în Declarația pe proprie răspundere )
 • pentru membrii familiei care au domiciliul sau resedinta in alta localitate este necesara o adeverinta eliberata de primaria de domiciliu din care sa rezulte ca persoana nu beneficiaza de ajutor social;
 • copii dupa cartile de identitate ale membrilor familiei;
 • copii dupa certificatele de nastere ale copiilor;
 • certificate de casatorie;
 • hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 • actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • acte din care sa rezulte ca un membru al familiei urmeaza o forma de invatamant , dupa caz;
 • acte din care sa rezulte incadrarea persoanelor in categoriile de handicap grav sau accentuat, dupa caz;
 • dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei;
 • livretul de familie;
 • persoanele apte de munca din familie ( mai mari de 16 ani) vor prezenta adeverintade la AJOFM din care sa reaiasa ca sunt in evidenta pentru ocuparea unui loc de munca;
 • persoanele care au copii sub 7 ani sau au in ingrijire persoane cu handicap grav sau accentuat care nu au asistent personal, nu trebuie sa aduca adeverinta de la AJOFM;
 • adeverinta eliberata de Administratia Finantelor Publice Brasov privind veniturile pentru fiecare membru adult din familie;
 • adeverinta agricola eliberata de Primaria Bod din care sa reaisa suprafata de teren detinuta si numarul de animale;
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal *;

 

actualizare octombrie 2018

 

* Toate documentele marcate cu steluță deschid, printr-un click, formularele aferente. Acestea se completeaza la primărie.