→ indemnizație pentru creșterea copilului

 

 

Acte necesare întocmirii dosarului de acordare a indemnizației de creștere copil până la doi ani (3 ani în cazul copilului cu handicap)

 

 • Cerere tip pentru indemnizație creștere copil (de la Primarie)*;
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal *;
 • Carte de identitate parinti care trebuie sa aiba domiciliul in com.BOD ( original si copie);
 • Certificatul de nastere al copilului ( original si copie);
 • Certificatul de handicap al copilului ( unde este cazul, original si copie);
 • Adeverinta tip (formularul se poate lua de la Primarie), eliberata de angajator din care sa rezulte vechimea in munca de cel putin 12 luni ( realizata consecutiv sau succesiv in ultimele 24 de luni anterior nasterii copilului);
 • Certificatul de casatorie ( original si copie) — Daca cei doi parinti nu sunt casatoriti este necesara ancheta sociala de la Primaria Bod;
 • Notificare din partea celuilalt parinte ca este sau nu este de acord sa stea o luna in indemnizatie de crestere copil;
 • Decizia de suspendare a activitatii eliberata de angajator in care se specifica clar data suspendarii activitatii, pentru persoana care doreste indemnizatie de crestere copil ( In original);
 • Pentru persoana. care solicita stimulentul de insertie este necesara o adeverinta de la angajator din care rezulte ca solicitantul dreptului isi continua activitatea in munca ( original);
 • Pentru mamele care solicita indemnizatia este necesara o adeverinta de la medicul de familie in care sa se specifice perioada de concediu medical pre si post natal;
 • Extras de cont bancar (in original) pe numele solicitantului, in cazul in care doriti sa se vireze indemnizatia sau stimulentul de insertie in cont;

In cazul in care solicitantul indemnizatiei sau stimulentului este tatal copilului, mama copilului va da o declaratie in care va preciza daca este incadrata in munca si daca a beneficiat sau nu de concediul pre si post natal si in ce perioade.

In cazul persoanelor care desfasora actvitati de tip intreprindere individuala actele pe care trebuie sa le depuna la dosar pentru obtinerea indemnizatiei sau stimulentului de insertie sunt urmatoarele:

 • De la ANAF se va solicita decizia de impunere pentru anul in care este nascut copilul si anul anterior nasterii copilului;
 • De la ANAF se va solicita o adeverinta care sa confirme veniturile din deciziile de Impunere;
 • Solicitantul indemnizației trebuie sa isi declare la ANAF data suspendarii activitatii in cadrul intreprinderii individuale.
 • ANAF-ul va elibera un document prin care va confirma data suspendarii actMtatii, care document va fi pus la dosarul pentru solic/area indemnizatiei.

In cazul persoanelor care se intorc din indemnizatie pentru cresterea copilului pana la doi ani (obligatoriu cand implineste copilul varsta de î an si IO luni, conditie obligatorie impusa de lege pentru a putea beneficia de stimulent de insertie pana la varsta de 3 ani), sunt necesare urmatoarele documente:

 • Adeverinta de la angajator cu data reluarii activitatlE in munca ( original);
 • Carti de identitate pentru ambii parinti ( original si copie);
 • Certificat de nastere copil ( original si copie);
 • Certificat de casatorie ( in cazul in care parintii nu sunt casatoriti este necesara ancheta sociala de la Primaria Bod;
 • Extras de cont bancar ( in original) pe numele solicitantului daca se doreste ca plata stimulentului de insertie sa se faca in cont;

TERMENUL LEGAL DE DEPUNERE AL ACTELOR PENTRU INDEMNIZATE SAU STIMULENT ESTE DE 60 de zile LUCRATOARE DE LA DATA NASTERII COPILULUI.

 

actualizare octombrie 2018

 

* Toate documentele marcate cu steluță deschid, printr-un click, formularele aferente. Acestea se completeaza la primărie.