• Evidența Populației

 

EVIDENȚA POPULAȚIEI – formulare

♦ Acte necesare pentru eliberarea Cărții de Identitate (CI) pentru cetățenii români;

  certificatul de naștere,
  certificatul de căsătorie după caz,
  certificatul de deces soț după caz,
  certificatele copiilor sub 14 ani,
  actul de proprietate

   – contract de vânzare-cumpărare
   sau adeverință de la registrul agricol
   sau extras de Carte Funciară (CF) actualizat nu mai vechi de 30 de zile,
   sau contract de închiriere valabil
   sau alte tipuri sau documente justificative privind spațiul de locuit

  chitanța de 7 lei care se plătește la caseria Primăriei Bod
  formulare de completat în funcție de necesitate:

* Toate actele se prezintă la ghișeu în copii și originale.

 

♦ Acte necesare pentru aplicarea vizei de reședință;

  actul doveditor al spațiului de locuit,
  actul de identitate în termen de valabilitate pe perioada aplicării vizei de reședință,
  formular de completat în funcție de necesitate:

* Toate actele se prezintă la ghișeu în copii și originale.

 

♦ Acte necesare pentru aplicarea reședinței cetățenilor români cu domiciliul în străinătate;

  pașaportul CRDS în termen de valabilitate,
  certificatul de naștere,
  certificatul de casătorie după caz,
  actul doveditor al spațiului de locuit,
  3 fotografii ¾ pt.

* Toate actele se prezintă la ghișeu în copii și originale.

 

actualizare iunie 2019