• Stare Civilă

 

STARE CIVILĂ – formulare

♦ Acte necesare pentru reînnoirea certificatelor de naștere pierdute sau deteriorate

  copie după Cartea de Identitate sau Buletinul de Identitate
  taxa de 100 lei care se plătește la caseria unității
  certificatul vechi în cazul înlocuirii certificatului deteriorat
  formular de completat:

♦ Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de naștere eliberate de autoritățile străine

  extrasul multilingv eliberat de țara unde s-a produs evenimentul sau certificatul de naștere apostilat în țara respectivă,tradus și legalizat în România,
  certificatele de naștere ale părinților,
  cărțile de identitate (CI) ale părinților în termen de valabilitate,
  certificatul de căsătorie, dacă este cazul

* Cererea se depune personal sau prin procură specială, la locul de domiciliu al unuia dintre părinți.

 

♦ Acte necesare pentru căsătorie

  certificate prenumpțiale de la medicul de familie valabil 14 zile până la oficierea căsătoriei,
  certificatele de naștere ale ambilor soți,
  CI ale ambilor soți în termen de valabilite

* Cererile se depun personal de ambii soți, cu 10 zile înainte de căsătorie.

 

♦ Acte necesare pentru declarea decesului:

  certificatul constatator de deces de la medicul de familie,
  certificatul de naștere,
  certificatul de casătorie după caz,
  CI decedat,
  CI declarant

* Declararea decesului se face în 3 zile de la producerea evenimentului.

 

– actualizare iunie 2019