♦ VICEPRIMARGheorghe BODEAN

Am răspuns cu entuziasm solicitării Primarului ales, Sergiu Arsene, de a forma împreună o echipă în care să îmbinăm tinerețea și entuziasmul dânsului cu experiența și, de ce nu, înțelepciunea personală, pentru realizarea ambițioaselor proiecte de modernizare în ritm rapid a Comunei Bod
Îmi exprim speranța că rezultatele obținute sunt pe placul bodenilor.

 
CV Gheorghe BODEAN