CULTURĂ – Situl arheologic Gorgan

17 februarie 2018


Din punct de vedere istoric si arheologic astazi, zona Gorgan figureaza in evidentele Ministerului Culturii pe Lista Monumentelor Istorice la categoria Grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local astfel:

  • Sit arheologic cod BV-l-s-B-11261 “Dealul Popilor” (“Gorganul de la pod”)
  • Asezare cod BV-l-m-B-11261.01 “Dealul Popilor” (“Gorganul de la pod”) cu descoperiri din neolitic, epoca bronzului, Latene, Hallstatt, epoca romana si epoca medievala timpurie.

Ce se propune:

definirea unei zone protejate pentru protectia speciilor si a habitatelor cu impact pozitiv asupra mediului
definirea unei zone cu elemente de istorie, traditie, cultura, definitorii pentru istoria comunitatii bodene
crearea unui spațiu unic destinat activităților de recreere, educatie civica si relaxare a locuitorilor Comunei Bod
valorificarea Zonei Gorgan, care figureaza in evidentele Ministerului Culturii pe Lista Monumentelor Istorice ca sit arheologic/asezare cod 1 “Dealul Popilor” (“Gorganul de la pod”)
datele proiectului:

locatie si suprafata: sat Bod – 20ha
valoare: 100.000 lei
finantare:
bugetul local: 100.000 lei
stadiu:
etapa de elaborare studii specifice: pedologice, fitocenotice, …etc
elaborare Proiect Tehnic
data estimata implementare proiect: trim IV 2019

Last modified: 2 iunie 2020

Comments are closed.