Recrutare – SU & CIPN / rezultate

10 decembrie 2019

Anunț angajare

PRIMĂRIA COMUNEI BOD ORGANIZEAZĂ:
CONCURS de RECRUTARE pentru FUNCȚII PUBLICE de EXECUȚIE

În data de 10.01.2020, la ora 10.00, proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Bod, str. Școlii, nr. 139, jud. Brașov, pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție:

1. Inspector, clasa I, grad profesional principal –
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor


Condiții de participare:
• Condiții generale de participare conform art. 465 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 
Condiții specifice de participare:
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă, specializarea: științe economice
• vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;


Concursul de recrutare va consta în parcurgerea a 3 etape succesive, după cum urmează:

1. selecția dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
2. proba scrisă: 10.01.2020 ora 10.00
3. interviul: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.În vederea participării la concurs candidații depun dosarul de înscriere în perioada 10.12.2019 – 30.12.2019, ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Bod, str. Școlii, nr. 139, la secretarul comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor, dna Elena-Maria FODOR, Șef Birou Economic, tel. 0799501992.

 

Last modified: 4 februarie 2022

Comments are closed.