18 martie 2020 Archive

ANUNTURI

ACHIZIȚII – Servicii studiu de fezabilitate pentru „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program after-school”

Anunț ACHIZIȚII anunț publicitar Informații despre Autoritatea Contractantă: Comuna Bod (Primaria Comunei Bod) reprezentata legal prin...

18 martie 2020

Citeste mai departe ...