Recrutare – CIPN

28 aprilie 2020

Ofertă de muncă

– compartimentul CIPN

• În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 506, alin. (1)-(7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul privind transferul personalului contractual în/din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, Primăria comunei Bod anunță ocuparea prin transfer la cerere a următorului post vacant de execuție, de natură contractuală,

Operator încărcător frontal din cadrul Compartimentului CIPN;

Raport transfer

 

 

Last modified: 4 februarie 2022

Comments are closed.