Clubul Sportiv CS Brenndorf

5 iunie 2020

Clubul Sportiv CS Brenndorf

– constituirea primului club sportiv bodean coordonat de Consiliul Local BOD

Una din prioritățile administrației actuale a fost constituirea Clubului Sportiv Brenndorf astfel încât, mai târziu, să nu poată fi „confiscat” prin diverse tertipuri aflate la limita legalității.
ACEST CLUB ESTE AL BODENILOR, indiferent de administrațiile ce se vor perinda de-a lungul timpului, iar ACTIVITATEA lui va fi coordonată și sprijinită de CONSILIUL LOCAL al comunei, prin aleșii cetățenilor din Bod.
Guglielmo Marconi, inventatorul radioului, a asistat la instalarea emițătorului, la Bod.

• Fiind la începutul existenței sale, avem privilegiul de a consemna pas cu pas înființarea și investițiile ce se fac la CS Brenndorf.

MARTIE 2019
În martie 2019, se aprobă înființarea Clubului Sportiv Bod, prin Hotărârea de Consiliu (HCL) nr. 33.

MAI 2019
Întrucât această denumire fusese folosită, deja, prin HCL 57 se aprobă schimbarea denumirii clubului în CLUBUL SPORTIV CS BRENNDORF.
În ședința de consiliu se aprobă și Regulamentul de Organizare și Funcționare al „Clubului Sportiv Brenndorf”, HCL 58.

IUNIE 2019
În nr. 9 al „Jurnalului de Bod” apare primul articol legat de străduințele administrației și Primarului Sergiu ARSENE de a transforma acest club într-o bază sportivă de referință pentru comunitatea bodeană.

Urmează Ministerul Finanțelor
Sunt depuse actele la Ministerul Tineretului și Sportului cu adresa 7771/04.07.2019 și durează 30 de zile până la înregistrarea în Registrul Sportiv și acordarea avizului și autorizării funcționării structurii sportive.
În etapa următoare se are în vedere obținerea de la Ministerului Finanțelor, a identității fiscale a clubului pentru necesară pentru o administrare ulterioară corectă. Vor urma și alți pași, care, ca și precedenții, depind de termenele legale de așteptare prin care este necesară afilierea la diverse ramuri sportive.

Conducerea clubului este hotărâtă în Ședința de Consiliu Local din iunie 2019 prin HCL 76
Astfel consemnăm primul bord de conducere al CS BRENNDORF ca fiind format din:
• Gogu JARCĂU – președinte
• Deak SZILAMER – secretar
• Levente TAMAȘ – vicepreședinte.

În aceeași ședință, pentru „Clubul Sportiv Brenndorf” se aprobă:
• împrumutul de folosință a Bazei Sportive din Colonia Bod către Clubul Sportiv Brenndorf, HCL 77
• organigrama, statul de funcții, statul de salariu, HCL 85
• Regulamentul Intern de Organizare și Codul de Etică, HCL 87

Se reabilitează vestiarele
În acest fel, până la intrarea în atribuțiuni a clubului, se demarează reabilitarea clădirii vestiarelor care are nevoie de îmbunătățiri semnificative atât la interior cât și la exterior. Toate încăperile: vestiarul gazdelor, vestiarul oaspeților, cabinetul medical, camera antrenorului, magazia echipamentelor sportive și să nu uităm toaletele și camerele de dușuri sunt regândite și reamenajate complet. Acest lucru a însemnat curățarea întregii clădiri de mobilierul și instalațiile învechite, repararea acoperișului, recondiționarea băncilor de rezerve ce sunt amplasate de o parte și de alta a tabelei de scor și reamenajarea tribunei.

Se va achiziționa și un balon de fotbal
Acest balon va fi așezat în zona intrării în baza sportivă, între vestiare și terenul de sport și va face posibilă continuarea activităților sportive ale clubului și pe perioada iernii.
Alte sporturi ce se au în vedere pentru acreditări la CS Brenndorf sunt: șah, tenis de masă, remy și table.
Tinerii care și-au făcut un obicei în a distruge scaunele micii tribune, în curând, se vor putea înscrie la orice activitate sportivă. Poate așa vor avea și ei parte de „ Mens sana in corpore sano”.

AUGUST 2019
Noul club sportiv al Bodului primește de la Ministerul Tineretului și Sportului, Certificatul de Identitate Sportivă care împreună cu Certificatul de Constituire cu numărul 276 atestă formarea structurii sportive cu denumirea CS Brenndorf.
Faptul este consemnat și în nr. 10 al ziarului local, „Jurnal de Bod”.

Începând din iulie, putem spune că CS Brenndorf este un club al bodenilor ce ne va reprezenta cu fairplay și succes, sperăm noi, indiferent de competițiile sau disciplinele sportive alese.
Urmează depunerea declarației de înscriere la ANAF în urma căreia vom obține Certificatul de Înregistrare Fiscală – CIF, obligatoriu oricărei structuri sportive.

Până atunci avansează proiectele pentru refacerea clădirii vestiarelor, a terenului sportiv și, mai ales, pentru construirea balonului, o promisiune de suflet a primarului Sergiu ARSENE.

Last modified: 12 noiembrie 2020

Comments are closed.