Achiziție directă de servicii de realizare documentație tehnico-economică(P.T.+D.D.E.+C.S.) și asistență tehnică pentru obiectivul de investiție „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II”

21 iulie 2020

anunț publicitar

Achiziție directă de servicii de realizare documentație tehnico-economică(P.T.+D.D.E.+C.S.) și asistență tehnică pentru obiectivul de investiție „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II”

• Tip anunț:

Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnico-economică(P.T.+D.D.E.+C.S.) și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod – județul Brașov – etapa II”, pentru un număr de 35 km.


• Descriere achiziție:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare documentație tehnico-economică:
– P.T.+D.D.E.+C.S.
– asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiție mai sus menționat.

Documentația tehnico-economică va respecta conținutul cadru și prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Last modified: 21 iulie 2020

Comments are closed.