Promovare – Patrimoniu

29 octombrie 2020

• PROMOVARE•

în treaptă profesională - PATRIMONIU

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează examen pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară celei deținute pentru personalul contractual propriu din cadrul Compartimentului Patrimoniu al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, astfel: INSPECTOR DE SPECIALITATE, TREAPTĂ PROFESIONALĂ II
- Compartimentul Patrimoniu

• CONDIȚII:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă;
- vechime în treaptă profesională din care promovează: min. 6 luni

• ETAPE:

Concursul se va desfășura în 3 etape:
- selecția dosarelor de înscriere: în maximum 2 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
- proba scrisă: 09.11.2020 ora:11.00;
- interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Dosarele de concurs se depun în perioada 14 - 27.10.2020 ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Bod, str. Școlii nr. 139, la secretarul comisiei de concurs, inspector Magdalena VARGA, telefon, 0799501983.

Last modified: 4 februarie 2022

Comments are closed.