Recrutare – SU

16 noiembrie 2020

• CONCURS •

Compartimentul Situații de Urgență

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual, vacant, de execuție, INSPECTOR DE SPECIALITATE II, Compartimentul Situații de Urgență.

• CONDIȚII:

- studii superioare;
- vechime în specialitatea studiilor: min. 6 luni;
- vechime în muncă: min. 10 ani;
- posesor permis categoria B;

• ETAPE:

Concursul se va desfășura în 3 etape:
-selecția dosarelor de înscriere: 26 și 27.11.2020;
-proba scrisă: 08.12.2020 ora:10.00;
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Dosarele de concurs se depun în perioada 12 - 25.11.2020 ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Bod, str. Școlii nr. 139, la secretarul comisiei de concurs, inspector Magdalena VARGA, telefon, 0799501983.

Last modified: 4 februarie 2022

Comments are closed.