Recrutare – Registratură & Arhivă

21 decembrie 2020

• CONCURS •

Compartimentul Registratură și Arhivă

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual, vacant, de execuție, INSPECTOR DE SPECIALITATE, - Compartimentul Registratură și Arhivă

• CONDIȚII:

- studii superioare: studii economice;
- vechime în specialitatea studiilor: debutant;
- vechime în muncă: debutant;

• ETAPE:

Concursul se va desfășura în 3 etape:
-selecția dosarelor de înscriere: 28.12.2020 - 11.01.2021, ora 16.00;
-proba scrisă: 20.01.2021 ora:10.00;
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Dosarele de concurs se depun în perioada 28.12.2020 - 11.01.2021 ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Bod, str. Școlii nr. 139, la secretarul comisiei de concurs, inspector Magdalena VARGA, telefon, 0799501983.

Last modified: 4 februarie 2022

Comments are closed.