Recrutare – Agricol

8 ianuarie 2021

• CONCURS •

Compartimentul AGRICOL

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție temporar vacantă, astfel: INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant -
- Compartimentul Agricol

• CONDIȚII:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență sau echivalentă, specializarea: științe administrative;
- vechime în specialitatea studiilor: debutant

• ETAPE:

Concursul se va desfășura în 3 etape:
- selecția dosarelor de înscriere: în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
- proba scrisă: 21.01.2021 ora:10.00;
- interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Dosarele de concurs se depun în perioada 06 - 13.01.2021 ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Bod, str. Școlii nr. 139, la secretarul comisiei de concurs, inspector Magdalena VARGA, telefon, 0799501983.06

Last modified: 4 februarie 2022

Comments are closed.