Recrutare – SPCLEP

29 aprilie 2021

• CONCURS •

Compartimentul SPCLEP

publicat din 25 martie 2021

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante, de execuție, INSPECTOR, clasa I
Compartimentul: Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

• CONDIȚII:

- studii superioare:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, de licență, specializarea: studii inginerești, administrative, juridice, economice;
- vechime în specialitatea studiilor: min. 7 ani;

• ETAPE:

Concursul se va desfășura în 3 etape:
-selecția dosarelor: 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;
-proba scrisă: 26.04.2021 ora 10.00;
-interviul: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Dosarele de concurs se depun în perioada 25.03.2021 - 13.04.2021 ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Bod, str. Școlii nr. 139, la secretarul comisiei de concurs, inspector Magdalena VARGA, telefon, 0799501983.

Last modified: 9 februarie 2022

Comments are closed.