Festivitatea de Omagiere a Eroilor Neamului, 2021

11 iunie 2021

• ZIUA EROILOR•

10 IUNIE 2021

„Pomenirea eroilor din toate timpurile şi din toate locurile, ca şi cultul morţilor în general, constituie manifestări de mare statornicie în credinţă, de continuitate şi unitate în cuget şi simţiri de-a lungul generaţiilor”

Patriarhul  Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

BOD SAT

COLONIA BOD

Decretul-lege nr. 1693, urmare a „Tratatului de la Versaillles”

din 4 MAI 1920

În România, s-a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită cu prilejul Zilei Înălţării Domnului, dată decretată și sărbătoare naţională creștină. 

Acest fapt vine ca urmare a  prevederilor „Tratatului de la Versailles” semnat la sfârșitul Primului Război Mondial, în 1919, ce prevedea, printre altele, obligativitatea întreţinerii mormintelor ostaşilor îngropaţi pe teritoriile statelor respective, precum şi a operelor comemorative de război dedicate acestora, în semn de recunoştinţă pentru ostașii căzuţi la datorie.

Last modified: 16 martie 2022

Comments are closed.