Festivitatea de Omagiere a Eroilor Neamului

11 iunie 2021

• ZIUA EROILOR•

Festivitatea de Omagiere a Eroilor Neamului, 10 iunie 2021

Din anul 1920*, românii își omagiază eroii căzuți la datorie pentru apărarea patriei la praznicul “Înălţării Domnului”.

După mai bine de un an de distanțare socială reglementată la nivel global, pe 10 iunie s-au oficiat și la Bod slujbe de pomenire a Eroilor Neamului atât în cele două biserici ortodoxe: „Sf. Nicolae” din Bod Sat și „Înălțarea Domnului” din Bod Colonie, cât și la monumentele din cele două sate, păstrând încă restricțiile valabile pentru acest moment la interior.
Cuvintele Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române Daniel:

„Pomenirea eroilor din toate timpurile şi din toate locurile, ca şi cultul morţilor în general, constituie manifestări de mare statornicie în credinţă, de continuitate şi unitate în cuget şi simţiri de-a lungul generaţiilor”

s-au regăsit în fiecare moment al festivității pornind de la chipurile zâmbitoare ale tuturor „nepoților” și până la solemnitatea dascălilor, părinților și bunicilor prezenți, cu toții îmbrăcați în costume de sărbătoare și veniți în semn de recunoştinţă și respect pentru sacrificiul suprem al eroilor căzuţi la datorie.

HRISTOS S-A ÎNĂLȚAT!
  • * În România prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920, s-a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită cu prilejul Zilei Înălţării Domnului, dată decretată și sărbătoare naţională creștină. Acest fapt vine ca urmare a  prevederilor Tratatului de la Versailles semnat la sfârșitul Primului Război Mondial, în 1919, ce prevedea, printre altele, obligativitatea întreţinerii mormintelor ostaşilor îngropaţi pe teritoriile statelor respective, precum şi a operelor comemorative de război dedicate acestora, în semn de recunoştinţă pentru ostașii căzuţi la datorie.

Bod Sat

Bod Colonie

Last modified: 12 iunie 2021

Comments are closed.