Transfer – Tehnic și Mediu

18 iunie 2021

• CONCURS •

Compartimentul Tehnic și Mediu

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod anunță ocuparea prin transfer la cerere a următorului post vacant de execuție, de natură contractuală Inspector de specialitate, treapta profesională II din cadrul Compartimentul Tehnic și Mediu.

• CONDIȚII:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe inginerești, științe economice, științe administrative
-vechime în specialitatea studiilor necesare: minimum 1 an.;
-permis de conducere valabil, categoria: B

• ETAPE:

În situația în care, au fost depuse mai multe solicitări de transfer la cerere, în data de 02.07.2021, ora 10.00, Primăria comunei Bod va organiza, la sediul propriu, un interviu cu persoanele solicitante.

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 9 februarie 2022

Comments are closed.