Promovare – URBANISM

23 iunie 2021

• CONCURS •

Compartimentul Urbanism

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs pentru promovarea într-o funcție publică de execuție cu grad profesional imediat superior celui deținut, în cadrul Compartimentului Urbanism al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod

• CONDIȚII:

-să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
-să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
-să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

• ETAPE:

-depunere dosare: 23.06.2021 – 12.07.2021, ora 16.00, la sediul Primăriei comunei Bod, str. Școlii, nr. 139
-selecția dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-proba scrisă: 26.07.2021 ora 10.00;
-interviul: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Countdown Expired!

Last modified: 9 februarie 2022

Comments are closed.