Recrutare – CS BRENNDORF

9 iulie 2021

• CONCURS •

Club Sportiv CS BRENNDORF

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de conducere, vacant Director Executiv în cadrul Clubului Sportiv Brenndorf

• CONDIȚII:

- studii superioare specializarea: Educație fizică și sport; -vechime în specialitatea studiilor necesare: minimum 1 an.;
- experiență în domeniul activităților sportive dovedită cu diplome, certificate, adeverințe: minim 5 ani

• ETAPE:

Concursul se va desfășura astfel:
- selecție dosare: între 23.07.2021 - 26.07.2021;
- probă scrisă: 02.08.2021 ora:10.00;
- interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
- locație: str. Școlii nr. 139.

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 9 februarie 2022

Comments are closed.