Decontarea transportului către școală pentru elevi

16 septembrie 2021

• INFORMARE •

DECONTAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU ELEVII CARE NU POT FI ȘCOLARIZAȚI ÎN LOCALITATEA DE DOMICILIU

Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011 a fost modificată și completată prin OUG nr. 50 din 17.06.2021, care reglementează modul de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.

De la 1 octombrie 2021, elevii își pot achiziționa abonamente de călătorie de la RATBV SA și Servicii Săcelene SRLElevii care se încadrează pentru a obține astfel de facilități sunt cei înmatriculați în clasele IX-XIII, precum și elevii care frecventează unități de învățământ vocațional.

În cazul operatorului RAT BV
elevii pot achiziționa

de la “Centrele de vânzare şi reîncărcare carduri” ale societăţii:

• abonament lunar gratuit pe toate liniile din Municipiul Brașov 

– dacă elevul are domiciliul în Municipiul Brașov ȘI unitateta de învățământ are sediul în Municipiul Brașov;

– dacă elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu și unitateta de învățământ are sediul în Municipiul Brașov;

– dacă elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu și tranzitează Municipiul Brașov spre unitatea de învățământ unde este școlarizat;

 abonament lunar 1 linie cu reducere între UAT-urile membre ale AMDDTPBV (Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă):

– dacă elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu și utilizează pentru deplasarea la școală mijloacele de transport ale societății pe traseele din UAT-urile membre.
În acest caz, elevul va achita, în funcție de domiciliu, prețul unui abonament. Această sumă o va putea deconta sau solicita în avans de la unitatea de învățământ unde este școlarizat, la prezentarea documentelor justificative de transport.

PREȚ ABONAMENT BOD – BRAȘOV = 66 LEI

• bilete de călătorie între UAT-urile membre ale AMDDTP BV

– dacă elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliuși este cazat în localitatea unde studiază și utilizează pentru deplasarea la școală mijloacele de transport ale RATBV.

 și

În cazul operatorului SERVICII SĂCELE S.R.L. elevii pot achiziționa

de la casieriile societății:

• abonament lunar gratuit pe toate liniile din Municipiul Săcele

– dacă elevul are domiciliul în Municipiul Săcele și unitatea de învățământ unde este școlarizat are sediul în Municipiul Săcele;

– dacă elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu și unitatea de învățământ unde este școlarizat are sediul în Municipiul Săcele;

– dacă elevul nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu și tranzitează Municipiul Săcele spre unitatea de învățământ unde este școlarizat;

Documentele necesare eliberării abonamentelor de transport pentru elevi

• carnetul de elev, emis de unitatea de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat completat cu toate datele la zi, vizat prin ștampilă pentru anul şcolar în curs sau adeverință eliberată de unitatea de învățământ prin care se atestă faptul că, elevul este înscris la cursuri pentru anul școlar în curs, după caz;

• actul de identitate al elevului/părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal, după caz.

Sursă

•https://www.transportmetropolitanbrasov.ro/trasee-si-orare/transport-elevi-2021-2022/

 

Last modified: 16 septembrie 2021

Comments are closed.