Promovare – REGISTRATURĂ și ARHIVĂ

23 septembrie 2021

• CONCURS •

Compartimentul REGISTRATURĂ și ARHIVĂ

publicat pe 23 septembrie 2021

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează examen pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară celei deținute, pentru:
- Inspector de specialitate, treaptă profesională II din cadrul Compartimentului Registratură și Arhivă

• CRITERII:

- cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate; - abilităţi de comunicare; - capacitate de sinteză; - complexitate, iniţiativă, creativitate

• ETAPE:

-candidatul va depune dosarul de înscriere în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul Primăriei comunei Bod, str. Școlii, nr. 139, la secretarul comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor, dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane Serviciul Economic,

• detalii:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 9 februarie 2022

Comments are closed.