Recrutare – SU

27 septembrie 2021

• CONCURS •

Compartimentul Situații de Urgență

publicat pe 3 septembrie 2021

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod anunță ocuparea prin transfer la cerere a următorului post contractual de execuție, vacant Inspector de specialitate din cadrul Compartimentului Situații de Urgență

• CONDIȚII:

-studii superioare: științe administrative, juridice, inginerești;
-vechime în muncă: minim 5 ani;
-posesor permis categoria B;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor: 06.09.2021 - 17.09.2021, ora 14,00;
-selecția dosarelor de înscriere: 20.09.2021 - 21.09.2021;
-proba scrisă: 27.09.2021 ora:10.00;
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• detalii:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 9 februarie 2022

Comments are closed.