Recrutare – CIPN

7 octombrie 2021

• CONCURS •

Compartimentul Mediu

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de execuție, vacant:
Operator încărcător frontal, CIPN

• CONDIȚII:

- studii generale sau medii;
- vechime în muncă: min. 5 ani
- posesor permis categoria B, C
- atestat profesional: mașinist la mașini pentru terasamente

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 08.10.2021 - 21.10.2021, ora 18,00;
-selecția dosarelor de înscriere: 22.10.2021 - 25.10.2021;
-proba practică: 01.11.2021 ora:10.00;
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei pratice;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 9 februarie 2022

Comments are closed.