Promovare – Asistență Socială

11 octombrie 2021

• CONCURS •

Compartimentul Asistență Socială

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs pentru promovarea în funcție publică cu grad profesional imediat superior celui deținut, din cadrul Compartimentului Asistență Socială, astfel:

Inspector, clasa I, grad profesional principal

• CONDIȚII:

-să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
-să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod

• ETAPE:

Concursul se va desfășura astfel:
- depunerea dosarelor: 13.10.2021 - 02.11.2021;
- selecția dosarelor: max. 5 zile de la încheierea depunerii dosarelor;
- proba scrisă: 15.11.2021 ora 10.00;
- proba interviu: max. 5 zile lucrătoare după proba scrisă;
- locație: str. Școlii nr. 139.

• desfășurare:

Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza prevederilor art. 618, alin. (22) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Last modified: 9 februarie 2022

Comments are closed.