Recrutare – Executare fiscală

9 decembrie 2021

• CONCURS •

Compartimentul Executare Fiscală

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție, vacantă:
Inspector, clasa I, grad profesional asistent, ID:544991–Comp. Executare Fiscală

• CONDIȚII:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea: științe economice, administrative;
- vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 10.12.2021-29.12.2021, ora 16.00;
-selecția dosarelor de înscriere: în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarelor;
-proba scrisă: 10.01.2022 ora:10.00;
-interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 9 februarie 2022

Comments are closed.