Recrutare – Registratură și Arhivă

22 decembrie 2021

• CONCURS •

Compartimentul Registratură și Arhivă

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de execuție, vacant:
Inspector de specialitate, II, Compartimentul Registratură și Arhivă

• CONDIȚII:

- studii superioare: științe administrative, economice; - vechime în muncă : minim 10 ani; - vechime în specialitatea studiilor minim 1 an

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 23.12.2021 - 05.01.2022, ora 16,00; -selecția dosarelor de înscriere: 06.01.2022 - 07.01.2022;
-proba scrisă:17.01.2022 ora:10,00;
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

• CONCURS •

Compartimentul Registratură și Arhivă

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de execuție, vacant:
Inspector de specialitate, II, Compartimentul Registratură și Arhivă

• CONDIȚII:

- studii superioare: științe administrative, economice; - vechime în muncă : minim 10 ani; - vechime în specialitatea studiilor minim 1 an

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 23.12.2021 - 05.01.2022, ora 16,00; -selecția dosarelor de înscriere: 06.01.2022 - 07.01.2022;
-proba scrisă:17.01.2022 ora:10,00;
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 1 martie 2022

Comments are closed.