Anunț publicitar

14 martie 2022

• PUBLICITAR •

• ANUNȚ:

Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnico-economică faza PTh pentru obiectivul de investiție „Realizare-construire și dotare Școală primară cu program after-school în Comuna Bod, județul Brasov”

• Descriere:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, servicii de elaborare: - 6.1. Proiect Tehnic/ Detalii de execuție/ Caiet de sarcini/DTAC (cu verificare inclusă) - 6.2. AsistenȚă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție mai sus menționat

• data:

21.03.2022, ora 16:00.

• valoare:

Conform deviz general:
134.500 lei (fără TVA).

Last modified: 30 martie 2022

Comments are closed.