Recrutare – Șef Birou Economic

16 martie 2022

• CONCURS •

Compartimentul Economic

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere vacantă
Șef birou, clasa I, gradul II– Biroul Economic

• CONDIȚII:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea: științe economice
-să fie absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 16.03.2022 – 04.04.2022, ora 16.00; -selecția dosarelor de înscriere: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor:
-proba scrisă:18.04.2022 ora:10,00;
-interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 12 aprilie 2022

Comments are closed.