Recrutare – Tehnic și Mediu

28 martie 2022

• CONCURS •

Compartimentul Tehnic și Mediu

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de execuție, vacant:
Inspector de specialitate, II, Compartimentul Tehnic și Mediu

• CONDIȚII SPECIFICE:

- studii superioare: inginerie specializarea construcții civile, industriale și agricole
- vechime în specialitatea studiilor minim 1 an
- posesor permis categoria B

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 29.03.2022 - 11.04.2022, ora 16.00; -selecția dosarelor de înscriere: 12.04.2022 - 13.04.2022;
-proba scrisă: 20.04.2022 ora:10,00;
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 20 aprilie 2022

Comments are closed.