Promovare – Situații de Urgență

6 aprilie 2022

• CONCURS •

Compartimentul Situații de Urgență

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară celei deținute, pentru personalul contractual propriu din cadrul Compartimentului Situații de Urgență al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, astfel
Inspector de specialitate debutant în Inspector de specialitate, treaptă profesională II – Compartimentul Situații de Urgență

• CONDIȚII:

Pentru a participa la examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară celei deținute, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- promovarea personalului contractual debutant în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează prin examen, la sfârșitul perioadei de debut, în baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul instituției publice;

• criterii:

Pentru examenul de promovare, proba scrisă se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
- cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
- abilităţi de comunicare;
- capacitate de sinteză;
- complexitate, iniţiativă, creativitate

• DETALII:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 20 aprilie 2022

Comments are closed.