Promovare – Situații de Urgență

21 aprilie 2022

• CONCURS •

Compartimentul Situații de Urgență

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară celei deținute, pentru personalul contractual propriu din cadrul Compartimentului Situații de Urgență al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod, astfel:
Inspector de specialitate debutant în Inspector de specialitate, treaptă profesională II – Compartimentul Situații de Urgență

• CONDIȚII:

-cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
-abilităţi de comunicare;
-capacitate de sinteză;
-capacitate de sinteză;
-complexitate, iniţiativă, creativitate.

• ETAPE:

-publicare anunț: 06.04.2022;
-depunerea dosarelor de înscriere: în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului;
-proba scrisă:21.04.2022, începând cu ora 10.00;
-rezultat final: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 1 mai 2022

Comments are closed.