Recrutare – Juridic

2 mai 2022

• CONCURS •

Compartimentul Juridic

Având în vedere Dispoziția nr. 160/12.05.2022 Primăria comunei Bod vă aduce la cunoștință anularea concursului de recrutare organizat în data de  02.06.2022, ora 10.00 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă, Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bod.

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de execuție, vacant:
- Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, ID: 472764 – Compartimentul Juridic

• CONDIȚII:

-condiții generale de participare conform art. 465 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019;
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea: științe juridice;
-vechime în specialitatea studiilor: vechimea necesară exercitării funcției publice minim 7 ani;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 02.05.2022 – 23.05.2022, ora 16.00;
-selecția dosarelor de înscriere: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-proba scrisă:02.06.2022, ora 10.00
-interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 12 mai 2022

Comments are closed.