Recrutare – Juridic

20 iunie 2022

• CONCURS •

Compartimentul Juridic

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacantă:
- Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, ID: 472764 – Compartimentul Juridic

• CONDIȚII:

-condiții generale de participare conform art. 465 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019;
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea: științe juridice;
-vechime în specialitatea studiilor: vechimea necesară exercitării funcției publice minim 5 ani;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 17.06.2022 –06.07.2022, ora 16.00;
-selecția dosarelor de înscriere: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
-proba scrisă:18.07.2022, ora 10.00
-interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 19 iulie 2022

Comments are closed.