Recrutare – Tehnic & Mediu

22 iunie 2022

• CONCURS •

Compartimentul Tehnic și Mediu

• ANUNȚ:

Primăria comunei Bod organizează concurs de recrutare, la sediul din Bod, Str. Școlii nr.139, pentru ocuparea următorului post contractual de execuție, vacant:
- Inspector de specialitate, II, – Compartimentul Tehnic și Mediu.

• CONDIȚII:

-condiții generale de participare conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011;
-studii superioare: inginerie specializarea construcții civile, industriale și agricole;
-vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni;
- posesor permis categoria B;

• ETAPE:

-depunerea dosarelor de înscriere: 22.06.2022 – 05.07.2022, ora 16.00; -selecția dosarelor de înscriere: 06.07.2022 - 07.07.2022;
-proba scrisă:14.07.2022, ora 10.00
-interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

• data:

Relații suplimentare se pot obține la dna Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane, telefon, 0799501983.

Last modified: 6 iulie 2022

Comments are closed.